WSCRoute Nabavke

NAZIV TENDERA:
Набавка мултимедијалне ИТ опреме за потребе пројекта Знамените жене у науци и култури: дизајнирање искуства кроз заједничку културну туристичку руту и производ пројекта
(Famous women in science and culture:
experience design through joint cultural tourism route and product)

 

REFERENTNI BROJ: HUSRB/1903/31/0019/6.1.1.,6.1.2.,6.1.3.,6.1.4.,6.1.5.,6.1.6.,6.1.7.,6.1.8.,6.1.9.,6.1.10.,6.1.11.,6.1.12.,6.1.13.,6.1.14.6.1.15.

Tenderska dokumentacija

Tendersko pismo

Odluka o dodeli ugovora

 

NAZIV TENDERA:
Nabavka usluge prevođenja mobilne aplikacije, brend platforme i promotivnih materijala i usluga iznajmljivanja opreme za prevođenje za potrebe projekta Znamenite žene u nauci i kulturi: dizajniranje iskustva kroz zajedničku kulturnu turističku rutu i proizvod projekta
(Famous women in science and culture:
experience design through joint cultural tourism route and product)

 

REFERENTNI BROJ: HUSRB/1903/31/0019/5.7.5.,6.2.1

Tenderska dokumentacija

 

NAZIV TENDERA:
Nabavka nabavke usluge štampe za potrebe projekta Znamenite žene u nauci i kulturi: dizajniranje iskustva kroz zajedničku kulturnu turističku rutu i proizvod projekta
(Famous women in science and culture:
experience design through joint cultural tourism route and product)

 

REFERENTNI BROJ: HUSRB/1903/31/0019/5.6.4,5.6.5., 5.6.6., 5.6.7.,5.6.8.,5.7.7.

Tenderska dokumentacija

 

 

NAZIV TENDERA:
Nabavka Usluge eksternog nadzora razvoja i implementacije sadržaja izložbe i koncepta vođenih ruta za različite ciljne grupe tokom trajanja projekta, u okviru projekta Znamenite žene u nauci i kulturi: dizajniranje iskustva kroz zajedničku kulturnu turističku rutu i proizvod projekta
(Famous women in science and culture:
experience design through joint cultural tourism route and product)

 

REFERENTNI BROJ: HUSRB/1903/31/0019/5.7.8.

Tenderska dokumentacija

 

NAZIV TENDERA:
Nabavka Usluge organizacije uvodnog događaja za ceremoniju otvaranja izložbe u okviru projekta Znamenite žene u nauci i kulturi: dizajniranje iskustva kroz zajedničku kulturnu turističku rutu i proizvod projekta
(Famous women in science and culture:
experience design through joint cultural tourism route and product)

 

REFERENTNI BROJ: HUSRB/1903/31/0019/5.7.4.

Tenderska dokumentacija

 

NAZIV TENDERA:
Nabavka usluge izrade Studije o znamenitim ženama u kulturi i nauci, usluge izrade strateškog dokumenta za formiranje turističke rute o znamenitim ženama u kulturi i nauci sa marketing menadžment modelom, i usluge izrade upitnika, intervjua i istraživačkih matriksa za brend platformu za potrebe projekta Znamenite žene u nauci i kulturi: dizajniranje iskustva kroz zajedničku kulturnu turističku rutu i proizvod projekta
(Famous women in science and culture:
experience design through joint cultural tourism route and product)

 

REFERENTNI BROJ: HUSRB/1903/31/0019/5.2.1.,5.2.2.,5.7.3.

Tenderska dokumentacija

 

 

NAZIV TENDERA:
Nabavka usluge publiciteta, promocije i komunikacije za potrebe realizacije projekta Znamenite žene u nauci i kulturi: dizajniranje iskustva kroz zajedničku kulturnu turističku rutu i proizvod projekta
(Famous women in science and culture:
experience design through joint cultural tourism route and product)

 

REFERENTNI BROJ: HUSRB/1903/31/0019/5.6.1.5.6.2.5.6.3.5.6.9.
5.6.10-5.6.11.-5.7.3

Tenderska dokumentacija

 

 

NAZIV TENDERA:
Nabavka usluge keteringa za otvarajuću konferenciju i otvarajuću ceremoniju za potrebe projekta Znamenite žene u nauci i kulturi: dizajniranje iskustva kroz zajedničku kulturnu turističku rutu i proizvod
(Famous women in science and culture:
experience design through joint cultural tourism route and product)

 

REFERENTNI BROJ: HUSRB/1903/31/0019/5.3.1.

Tenderska dokumentacija

 

 

NAZIV TENDERA:
Nabavka usluge PRAG stručnjaka i eksternog finansijskog eksperta za izveštavanje i komunikaciju sa podizvođačima za potrebe projekta Znamenite žene u nauci i kulturi:
dizajniranje iskustva kroz zajedničku kulturnu turističku rutu i proizvod
(Famous women in science and culture:
experience design through joint cultural tourism route and product)

 

 

REFERENTNI BROJ: HUSRB/1903/31/0019/5.4.1., 5.4.2.

Tenderska dokumentacija