Odeljenje za dokumentaciju i biblioteka

Odeljenje za dokumentaciju i biblioteka

U Odeljenju za dokumentaciju vodi se dokumentacija za muzejske predmete i to:
- Knjiga ulaza (u koju se unose muzejski predmeti pribavljeni otkupom‚ poklonom i arheološkim iskopavanjima) i
- Knjiga izlaza (u koju se evidentiraju pozajmice muzejskih predmeta drugim ustanovama radi izlaganja i prezentacije).
Biblioteka Muzeja je specijalna biblioteka koja raspolaže bogatim knjižnim fondom od preko 10.000 publikacija.
Stručne publikacije iz oblasti istorije‚ kulturne istorije‚ etnologije i arheologije su na raspolaganju stručnom kadru Muzeja.