GOVOR ŠARA - ĆILIMI IZ ZBIRKI MUZEJA GRADA NOVOG SADA

GOVOR ŠARA - ĆILIMI IZ ZBIRKI MUZEJA GRADA NOVOG SADA

Autor kataloga i izložbe:
Dušanka Marković

2014. 170str.
ISBN 978-86-7637-081-8