ČOVEK I ZDRAVLЈE

ČOVEK I ZDRAVLЈE - KATALOG

Izdavač:
Muzej grada Novog Sada,
Tvrđava 4, Petrovaradin

Za izdavača:
MSc. Vesna Jovičić, direktor

Urednik:
Dr Mirko Peković

Autori izložbe:
Gordana Bulović, kustos istoričar
Radovan Bunardžić, muzejski savetnik, arheolog

Autor kataloga i tekstova:
Antika, Srednji vek, Apoteke i Jugodent
Gordana Bulović

Autor teksta:
Praistorijski medicinski instrumenti i pribor u Srbiji
Dragan Jacanović

Recenzent:
Dr med. Slađana Gluhović,
specijalista kliničke biohemije

Lektor:
Mr Lidija Mustedanagić

Fotografija:
Feđa Kiselički, Nebojša Milijašević

Tehnička realizacija:
Dragana Stojanović, Anamarija Pfaf, Laura Kljajić, Jelica Blečić, Milan Sujić, Savo Gvozdenović, Đorđe Lazić, Ištvan Pečkai Kovač

Tiraž:
300

2014. 156str.
ISBN 978-86-7637-085-6