GODIŠNJAK MUZEJA GRADA NOVOG SADA, br.10

2014. ILUSTRACIJE U BOJI, 314 str.
ISSN 1452-547X