BRANKA JANKOVIĆ KNEŽEVIĆ. PORTRETI

Katalog izložbe „Branka Janković Knežević. Portreti“

Autor: dr Jelena Banjac

2016. 60 stranica

ISBN  978-86-7637-091-7