SLIKE, SKULPTURE, KERAMIKA - IZBOR IZ ZAVIČAJNE GALERIJE MUZEJA GRADA NOVOG SADA

SLIKE, SKULPTURE, KERAMIKA
IZBOR IZ ZAVIČAJNE GALERIJE
MUZEJA GRADA NOVOG SADA

Jelena Banjac
2005, ilustracije u boji, 82 str.
ISBN 86-7637-015-X