RATNI dnevnik Eugena Savojskog

Trista godina bitke kod Petrovaradina : 1716-2016

Priređivač: Gordana Bulović

Novi Sad

Muzejgrada Novog Sada, 2017

(Beograd : Cicero). - 96 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž: 500.

ISBN 978-86-7637-098-6

Evgenije Savojski (1663-1736)

Bitka kod Petrovaradina 1716

COBISS.SR-ID 314895879

Prilog: