ARHEOLOŠKO NASLEĐE SREMSKIH KARLOVACA

Izdavač MUZEJ GRADA NOVOG SADA
Za izdavača MSc Vesna Jovičić
Autor kataloga i izložbe Divna Gačić
Recezent Marija Jovanović
Stručni konsultant dr Vera Bogosavljević Petrović
Lektor Branka Lugonja
Prevod rezimea na engleski Snežana Kovačić
Saradnik na izložbi Nadežda Savić
Postavka izložbe Đorđe Lazić Ćapša i tehnička ekipa MGNS
Fotografije Feđa Kiselički, Vladimir Červenka
Konzervacija Tamina Kesić, Đorđe Lazić Ćapša, Ištvan Pečkai Kovač
ISBN 978-86-7637-099-3
Štampa CICERO – BEOGRAD Tiraž: 200