VODIČ ZA SLEPA I SLABOVIDA LICA

Vodič za slepa
i slabovida lica
kroz Muzej grada
Novog Sada

Danica Ivančević
2009, str. 38.