MASTIONICE I PRIBOR ZA PISANJE

Mastionice i pribor za pisanje
iz zbirki Muzej grada Novog Sada

Marijana Ratkelić,
Ljiljana Lazić
2010, 39 str.
ISBN 978-86-7637-048-1