Jermenska crkva u Novom Sadu

Izdavač: Muzej grada Novog Sada

Za izdavača: MSc Vesna Jovičić

Autor: Ljiljana Lazić

Recenzent: dr Vera Jovanović

Stručni saradnici: Katarina Dobrić, Dušica Veselinov, Babken  Simonjan Lektor: Branka Lugonja

Prevodioci: Sava Rakić (engleski), Marija Bori (mađarski), Sanja Panfilov (nemački), Ljubomir Vujaklija (nemački), Tomislava Jelić (latinski), Tamina Kesić (italijanski), Lejla Habozijan (jermenski), Babken Simonjan (jermenski)

Fotografije: Feđa Kiselički, Borivoj Mirosavljević, Babken Simonjan, Ljiljana Lazić, Dušica Veselinov, Aleksandar Miškov, arhiva PZZZSK, arhiva „Magyar Szo“, arhiva JP Urbanizam

Dizajn i priprema za štampu: Vera Karić

Štampa: Službeni glasnik

Tiraž: 700

ISBN 978-86-7637-077-1