Katalog: Slika

Izdavač:
Muzej grada Novog Sada,
Petrovaradin, Tvrđava 4

Za izdavača:
MSc Vesna Iković, direktor

Autor kataloga izložbe:
Dr. um. Goran Despotovski, redovni profesor

Kordinatori izložbe:
Ana Vrtačnik, stručni saradnik
Dr Jelena Banjac, muzejski savetnik, istoričar umetnosti

ISBN
978-86-7637-137-2