1+1: ŽIVOT I LJUBAV

Katalog izložbe: 1+1: Život i Ljubav
(1+1: Life and Love)
Autor kataloga: Ivana Jovanović Gudurić
2011. 96 str.
ISBN987-86-7637-056-6