PARTIZAN

Katalog izložbe
„Partizan“ - šest decenija odbojkaškog kluba
u Sremskim Karlovcima

Autor kataloga: mr Gordana Petković
2011. 24 str.
ISBN 978-86-7637-054-2