Јавне набавке

2021:

 

22. Новембар 2021
Предмет јавне набавке: радови - Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање бр 34-11/2021
Закључен уговор
Одлука о додели уговора
Документација
 

22. Новембар 2021
Предмет јавне набавке: Куповина канцеларијског намештаја - набавка и уградња витрина и итисона бр 34-10/2021
Закључен уговор
Одлука о додели уговора
Документација
 

22. Новембар 2021
Предмет јавне набавке: Рачунарска опрема за изложбу „Нови Сад“ бр 34-9/2021
Закључен уговор
Одлука о додели уговора
Документација
 

13. Новембар 2021
Предмет јавне набавке: Услуге Вајара бр 34-13/2021
Закључен уговор
Документација
 

13. Новембар 2021
Предмет јавне набавке: Откуп музејских предмета бр ППБОП 34-2/2021
Закључен уговор
Одлука о додели уговора
Документација
 

13. Новембар 2021
Предмет јавне набавке: Снабдевање електричном енергијом бр 34-8/2021
Документација
 

13. Новембар 2021
Предмет јавне набавке: Израда новог сајта бр 34-12/2021
Одлука о oбустави
Документација
 

25. Октобар 2021
ПРЕТХОДНО ИНФОРМАТИВНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
 

23. Септембар 2021
Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
Закључен уговор
Одлука о додели уговора
Документација
 

01. Септембар 2021
Предмет јавне набавке: Израда сценографије, АР апликације и мапирање изложбе бр 34-5/2021
Закључен уговор
Одлука о додели уговора
Позив
Документација
 

01. Септембар 2021
Предмет јавне набавке: Услуге штампања бр 34-4/2021
Закључен уговор
Одлука о додели уговора
Позив
Документација
 

30. Август 2021
Предмет јавне набавке: Систем осветљења за изложбени простор Збирке стране уметности
Одлука о додели уговора
Позив
 

26. Април 2021
ПРЕТХОДНО ИНФОРМАТИВНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
 

24. Maрт 2021
Предмет јавне набавке: Eлектрична енергија
Закључен уговор
Одлука о додели уговора
Позив
 

17. Maрт 2021
Предмет јавне набавке: Осигурање
Закључен уговор
Одлука о додели уговора
Измена Позива
Позив