Јавне набавке

2022:

 

26. Август 2022
ПРЕТХОДНО ИНФОРМАТИВНО ОБАВЕШТЕЊЕ: услуга организације поставке изложбе "Милан Коњовић"
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

6. Новембар 2022
Предмет јавне набавке: Kupovina i ugradnja mikroprocesorskog uređaja za automatsku dojavu požara, alarmni sistem i linijski detektor
Документација

10. Октобар 2022
Предмет јавне набавке: Услуге штампања
Документација
 

26. Август 2022
ПРЕТХОДНО ИНФОРМАТИВНО ОБАВЕШТЕЊЕ: „Басанова Годишња доба из римске Галерије Боргезе у Новом Саду“
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

14. Август 2022
Откуп музејских предмета преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку ППБОЈП 2/2022
Одлука о додели уговора

Документација
 

31. Јул 2022
ПРЕТХОДНО ИНФОРМАТИВНО ОБАВЕШТЕЊЕ: Услуга организације и поставке музејских изложби
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

31. Јул 2022
ПРЕТХОДНО ИНФОРМАТИВНО ОБАВЕШТЕЊЕ: „Басанова Годишња доба из римске Галерије Боргезе у Новом Саду“
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

20. Март 2022
Предмет јавне набавке: Снабдевање електрчном енергијом

Одлука о додели уговора

Документација
 

16. Март 2022
Предмет јавне набавке: Услуге осигурања имовине и лица
Закључен уговор

Одлука о додели уговора

Документација
 

14. Maрт 2022
ПРЕТХОДНО ИНФОРМАТИВНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ