Јавне набавке

2021:

 

20. Март 2022
Предмет јавне набавке: Снабдевање електришном енергијом
Одлука о додели уговора

Документација
 

16. Март 2022
Предмет јавне набавке: Услуге осигурања имовине и лица
Закључен уговор

Одлука о додели уговора

Документација
 

14. Maрт 2022
ПРЕТХОДНО ИНФОРМАТИВНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ