Франц Шамс - Историја Срема и Петроварадина

Историја Срема и Петроварадина = Topographische Beschreibung von Peterwardein und seinen Umgebungen: ein Beytrag zur Landeskunde Syrmiens / Франц Шамс, Franz Schams;
[превод са немачког Јован Валрабенштајн;
фотографије Феђа Киселички, Небојша Милијашевић]. –
Нови Сад: Музеј града Новог Сада, 2013 ( Нови Сад : Управа за
заједничке послове покрајинских органа, Одсек штампарија ). –
255 стр. : илустр. ; 30 cm. – ( Едиција Петроварадин ; св. 1 )
Текст упоредо на срп. и нем. језику. – Тираж 1.000.
Стр. 7-9: Реч уредника / Радован Бунарџић.
Стр. 233-255: Живот и дело Франца Шамса / Гордана Буловић.
Фототипско изд.: Pesth : Hartleben, 1820.
ISBN 978-86-7637-072-6