ИЗЛОЖБА: "САЛАШИ - ИЗМЕЂУ ИДЕАЛИЗОВАНОГ И СТВАРНОГ"