Обавештење за ауторе Годишњака Музеја града Новог Сада

Молимо заинтересоване ауторе,
да своје прилоге за Годишњак бр. 12 пошаљу,  до 15. септембра 2017. године на е-mail: godisnjakredakcija@gmail.com.

Уредништво