Ратни дневник Еугена Савојског

РАТНИ дневник Еугена Савојског

Tриста година битке код Петроварадина : 1716-2016

Приређивач: Гордана Буловић

Нови Сад

Музејграда Новог Сада, 2017

(Београд : Cicero). - 96 стр. : илустр. ; 30 cm

Тираж: 500.

ISBN 978-86-7637-098-6

Евгеније Савојски (1663-1736)

Битка код Петроварадина 1716

COBISS.SR-ID 314895879

Прилог: