Јован Солдатовић: дела из фонда Завичајне галерије

Издавач
Музеј града Новог Сада, Петроварадин, Тврђава 4

За издавача
MSc Весна Иковић, директор

Аутор каталога и изложбе
Др Јелена Бањац, музејски саветник, историчар уметности

Фотографија
Феђа Киселички, Љубиша Савић

ISBN 978-86-7637-143-3

Тираж:
400

Публикацију каталога и реализацију изложбе омогућила је Управа за културу града Новог Сада

Прилог: