Контакт

Радно време: 9 - 17h

Музеј града Новог Сада на Петроварадинској тврђави

Петроварадин
Тврђава 4

Централа музеја:
(021)6433-145;
6433-613

Водичка служба:
(021) 6433-145;
(021) 6433-613

e-mail: muzejgrada.ns@gmail.com

Радно време: 10 - 18h

Збирка стране уметности

Нови Сад
Дунавска 29

Централа музеја:
Тел. (021) 451-239

Водичка служба:
Тел. (021) 451-239; 472-99-86

e-mail: muzejgradanovogsada@gmail.com

Радно време: 9 - 17h

Завичајна збирка Сремских Карловаца

Сремски Карловци
Патријарха Рајачића 16

Централа музеја:
Тел. (021) 881-637

Водичка служба:
Тел. (021) 881-637

e-mail: muzejsrkarlovci@gmail.com
muzejgradanovogsada@gmail.com

Радно време: 9 - 16h

Спомен збирка "Јован Јовановић Змај"" (Змајев музеј)

Сремска Каменица
Јована Јовановића Змаја 1

Централа музеја:
Тел. (021) 462-810
062 807 19 24

Водичка служба:
Тел. (021) 462-810

e-mail: muzejgradanovogsada@gmail.com

MSc Весна Иковић

Адреса: Тврђава 4, Петроварадин
Tелефон: +381 (21) 6432-055
Факс: +381 (21) 6433-087

MSc Даница Иванчевић
музејски педагог виши кустос

Адреса: Тврђава 4, Петроварадин
Телефон: +381 (21) 451-239
Фаx: +381 (21) 6433-087
email: muzejgradanovogsada@gmail.com

Ивана Јовановић Гудурић
кустос

Адреса: Тврђава 4, Петроварадин
Телефон: +381 (21) 6432-055
Фаx: +381 (21) 6433-087
email: ivanablondy@gmail.com

Стојанка Живановић
дипломирани економиста

Адреса: Тврђава 4, Петроварадин
Телефон: +381 (21) 6433-087
Фаx: +381 (21) 6433-087
email: stojanka.zivanovic@museumns.rs

МУЗЕЈ ГРАДА НОВОГ САДА

Матични број: 08080950
Шифра делатности: 92521
Жиро рачун: 840-49668-19
ПИБ: 100450673

Јасна Ђерманов
секретар музеја,
руководилац службе општих послова

Адреса: Тврђава 4, Петроварадин
Телефон: +381 (21) 6432-055
Фаx: +381 (21) 6433-087
email: jasnadjermanov@museumns.rs

Кустоси

Археолошко одељење

Надежда Савић - музејски саветник
nadezdasavic7@gmail.com
Дивна Гачић, археолог - музејски саветник
divnagacic@gmail.com

Историјско одељење

мр Гордана Петковић - виши кустос
gordana.petkovich@gmail.com

Оља Магловски, историчар - кустос
maglovskiolja@gmail.com

Гордана Буловић – кустос
gordana.bulovic@gmail.com

мр Атила Хорнок, историчар - кустос
atilahornok@gmail.com

Одељење културне историје

Љиљана Лазић - музејски саветник
lazicljiljans@gmail.com

Маријана Раткелић – кустос
marijanaratkelic@gmail.com

Ивана Јовановић - кустос, етнолог
ivanablondy@gmail.com

Етнолошко одељење

Душанка Марковић - виши кустос
dusanka.markovic@museumns.rs
Весна Недељковић Ангеловски -музејски саветник
vesna.nangelovska@gmail.com

Одељење Завичајна галерија

др Јелена Бањац, историчар уметности - музејски саветник
jelenabanjac@museumns.rs

Одељење за конзервацију и рестаурацију

Материјал од керамике

Тамина Кесић
kesic_tamina@hotmail.com

Материјал од папира

Саво Гвозденовић
savo.gvozdenovic1@gmail.com

Педагошко одељење и Водичка служба

Руководилац педагошког одељења

Јелена Савић - кустос, музејски педагог
muzejgradanovogsada@gmail.com

Водичи

Лаура Кљаљић - кустос, водич

Љиљана Плетикосић - водич

Милана Милосављевић - водич

Милоје Милић - водич

Мирјана Николић - водич

Библиотека

Јелица Ћурчић – библиотекар - документариста
jelicacurcic@museumns.rs

Мирјана Мирић – књижничар - оператер
mirjanamiric@museumns.rs

Фото одељење

Феђа Киселички
fedja.kiselicki@museumns.rs

Ценовник улазница и услуга